שיר לדרך

אלו דברי הימים של הליך הזיקוק

דאבת העולם בהיוולדו

חסד נעורי התודעה

בהגיע

ה

~

והן תהומות ההבטחה

אחת בדידות שניה עצב שלישית כאב ואחרונה אור

ראש יופי שני חסד שלישי טעם ואחרון עול

דע אחריתן בראשיתן

ואור דעת-ליבך

במצולות

~

ועולות

זעקות התפילה

שידעת

ואין בכוחן להתיר

ונתת אורך הצחור עד מאוד

ומצאת

אור הבהיר